00
dni do Konferencji

ABSTRAKTY

Na platformie abstraktowej PTK uruchomiona została możliwość zgłaszania streszczeń prac oryginalnych na Konferencję Szkoleniową SENiT PTK Kasprowisko 2021. Nadchodząca edycja naszej Konferencji odbędzie się w trybie online (chyba, że zaistnieje możliwość przeprowadzenia spotkania w trybie "normalnym"), w jej programie znajdzie się miejsce na prezentację najlepszych prac oryginalnych - po części w formie wystąpienia ustnego, po części w formie plakatu w formie pdf lub pokrewenym, ktory zostanie zamieszczony na stronie konferencji. Termin nadsyłania prac oryginalnych minie 31 stycznia 2021.

ZGŁOŚ ABSTRAKT

Zaproszenie Komitetu Organizacyjnego

Szanowni Państwo!

Za każdym razem kiedy przystępuję do pisania zaproszenia na kolejną edycję Kasprowiska, a przyjemność ta spotyka mnie już po raz siódmy, wydaje mi się, że nadchodząca konferencja będzie wyjątkowa, inna i lepsza niż poprzednia. W większości przypadków miałem rację, nasze SENiTowe spotkanie urosło, ma uznaną markę w świecie polskich kardiologów, również tych, którzy problematyką EKG nie zajmują się na co dzień, rozwija się i zmienia na lepsze z roku na rok.

Jednak w tym roku mam przyjemność zaprosić Was na naprawdę wyjątkową konferencję. Otóż nasze Kasprowisko połączone będzie w 2021 roku z kongresami dwóch największych światowych towarzystw elektrokardiograficznych - 21. Kongresem ISHNE (International Soceity of Holter and Noninvasive Electrocardiology) oraz 48. Kongresem ISE (International Society of Electrocardiology). Takiego wydarzenia polska kardiologia jeszcze nie przeżyła!

Prócz znanych Wam doskonale z poprzednich edycji Kasprowiska najwybitniejszych polskich specjalistów elektrokardiologii będziemy mieli okazję wysłuchać wykładów “pomnikowych” postaci światowej kardiologii nieiwazyjnej. Osób, które stanowią o obliczu elektrokardiologii, którzy tworzyli i wciąż modyfikują standardy, którymi posługujemy się w codziennej praktyce, wybitnych naukowców i świetnych mówców. Ostateczny program, w którym znajdą się stałe elementy - Maraton EKG, Egzamin EKG, liczne warsztaty praktyczne, opublikowany zostanie w pierwszych dniach stycznia 2021.

Konferencja odbędzie się w przyszłym roku nieco później niż dotąd, w połowie kwietnia, zaś sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że będzie to konferencja online. Zarejestrowani uczestnicy dostaną dostęp do treści konferencji na żywo, będą też mogli wszystkie wykłady odtworzyć do końca maja 2021. Wszyscy uczestnicy otrzymają też materiały zjazdowe i ksiązkę - niespodziankę.

Przypominam, że rok 2021 to w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym rok wyborczy, w czasie konferencji wybierzemy nowe władze Sekcji i naszego przedstawiciela w Zarządzie Głównym. Walne Zebranie członków SENiT to bardzo ważna sprawa i dla każdej osoby zainteresowanej rozwojem elektrokardiologii i telemedycyny w Polsce udział w nim to obowiązek.

Ze swojej strony, w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by Kasprowisko 2021 przeszło do historii polskiej kardiologii jako jedna z najlepszych pod względem organizacyjnym i naukowym konferencji monotematycznych.

Bartosz Szafran
Przewodniczący SENiT PTK
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kasprowisko 2021

Kasprowisko Na Żywo Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
15:00 - 16:00
Otwarcie Konferencji -
April 14, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Otwarcie Konferencji

prowadzący:

Bartosz Szafran (Przewodniczący SENiT PTK, Wrocław)

Wykłady

#1 Otwarcie Kasprowisko 2021 -

#2 Otwarcie ICE 2021 -

#3 Otwarcie warsztatu CMPM -

#4 Ogłoszenie wyników Grant SENiT PTK 2021 -

#5 Ogłoszenie Laureata Srebrnego Normana 2021 -

#6 Wykład inauguracyjny -

April 14, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
16:00 - 17:00
Próbny egzamin z EKG Trudne decyzje terapeutyczne, gdy nieznane jest rozpoznanie
April 14, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Próbny egzamin z EKG

prowadzący:

Dariusz Wojciechowski (Warszawa)

Wykłady

#1 Analiza zapisów ekg - Dariusz Wojciechowski (Warszawa)

April 14, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

Trudne decyzje terapeutyczne, gdy nieznane jest rozpoznanie

prowadzący:

Piotr Kułakowski (Klinika Kardiologii, Szpital Grochowski, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), Katarzyna Biernacka (Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

Wykłady

#1 Żołnierz z utratami przytomności na poligonie. - Katarzyna Biernacka (Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

#2 Kardiomiopatia przerostowa czy LQTS? - Laura Załucka (Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

#3 Migotanie komór u pacjentki z podejrzeniem zespołu Brugadów. - Anna Kwiatek-Wrzosek (Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

#4 Zespół wydłużonego QT z negatywnym wynikiem badania genetycznego. - Karolina Borowiec (Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

17:00 - 18:00
Sportowcy z zaburzeniami rytmu serca – wytyczne ESC 2020 Profilaktyka i leczenie zaburzeń rytmu u chorego z niewydolnością serca.
April 14, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Sportowcy z zaburzeniami rytmu serca – wytyczne ESC 2020

prowadzący:

Anna Turska (Warszawa), Renata Główczyńska (Warszawa)

Wykłady

#1 ESC 2020 - Sportowcy z komorową arytmią – nowe spojrzenie na problem - Łukasz Małek (Warszawa)

#2 ESC 2020 – Sportowcy z migotaniem przedsionków – nowe spojrzenie na problem - Renata Główczyńska (Warszawa)

#3 ESC 2020 – Sportowcy z kanałopatią – nowe spojrzenie na problem - Anna Turska (Warszawa)

#4 ESC 2020 – Sportowcy z zespołem WPW - opinia kardiologa dziecięcego - Maria Miszczak-Knecht (Warszwa)

April 14, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

Profilaktyka i leczenie zaburzeń rytmu u chorego z niewydolnością serca.

prowadzący:

Romuald Ochotny (I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Zbigniew Kalarus (Katedra Kardiolgii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM)

Wykłady

#1 Zaburzenia elektrolitowe i niedobór żelaza - Katarzyna Mizia-Stec ( I Katedra i Klinika Kardiologii. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

#2 ARNI i flozyny - Przemysław Mitkowski (I Klinika Kardiologii, Katedra kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

#3 CRT - Maciej Sterliński (I Klinika Zaburzeń Rytmu Serca - Narodowy Instytut Kardiologii)

#4 Ablacja - Oskar Kowalski (Katedra Kardiolgii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM)

18:00 - 19:00
Maraton EKG część I -
April 14, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Maraton EKG część I

April 14, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
19:00 - 19:15
Walne Zebranie Członków SENiT PTK I termin -
April 14, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Walne Zebranie Członków SENiT PTK I termin

April 14, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
19:15 - 20:30
Walne Zebranie Członków SENiT PTK II termin -
April 14, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Walne Zebranie Członków SENiT PTK II termin

April 14, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
20:30 - 22:30
Maraton EKG część II -
April 14, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Maraton EKG część II

April 14, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
Kasprowisko Na Żywo Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
15:00 - 16:00
Pogranicze w ogniu III, czyli nowy wróg u bram. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory – pytania, na które ciągle nie ma odpowiedzi
April 15, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Pogranicze w ogniu III, czyli nowy wróg u bram.

Wybrane poiwkłania kardiologiczne w przebiegu COVID.

prowadzący:

Romuald Ochotny (Poznań), Maria Miszczak-Knecht (Warszawa), Iwona Mozer-Lisewska (Poznań)

Wykłady

#1 Powikłania kardiologiczne u dzieci w przebiegu infekcji SARS Cov 2 - Waldemar Bobkowski (Poznań)

#2 Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu COVID - Małgorzata Pyda (Poznań)

#3 Arytmia w przebiegu COVID. - Maria Miszczak-Knecht (Warszawa)

#4 Młody sportowiec po infekcji SARS Cov – 2, kiedy i czy powrót do aktywności sportowej. - Agnieszka Katarzyńska-Szymańska (Poznań)

April 15, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory – pytania, na które ciągle nie ma odpowiedzi

prowadzący:

Katarzyna Biernacka (Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa, Polska.), Jacek Lelakowski (Klinika Elektrokardiologii, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum, Kraków, Polska.), Katarzyna Mizia-Stec (I Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska.)

Wykłady

#1 Nadkomorowe częstoskurcze, trzepotanie i migotanie przedsionków – arytmogenna kardiomiopatia prawego przedsionka czy niewydolność serca? - Olgierd Woźniak (Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa, Polska.)

#2 Arytmogenna kardiomiopatia lewej komory – ta sama czy inna choroba? - Przemysław Chmielewski (Ośrodek Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa, Polska.)

#3 Etiologia arytmogennej kardiomiopatii prawej komory: geny, zapalenie czy sport? - Karolina Borowiec (Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa, Polska.)

#4 Schyłkowa postać arytmogennej kardiomiopatii prawej komory – czy przeszczepienie serca jest jedyną opcją? - Mariusz Kuśmierczyk (Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa, Polska)

16:00 - 17:00
Elektrokardiologia inwazyjna dla nieinwazyjnego elektrokardiologa: nowe techniki, nowe wskazania, nowe możliwości WYTYCZNE ESC DOTYCZĄCE ZABURZEŃ RYTMU SERCA – Z CZYM SIĘ NIE ZGADZAM?
April 15, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Elektrokardiologia inwazyjna dla nieinwazyjnego elektrokardiologa: nowe techniki, nowe wskazania, nowe możliwości

prowadzący:

Maciej Kempa (Gdańsk), Andrzej Przybylski (Rzeszów)

Wykłady

#1 Czy pamięć holterowska elektronicznych urządzeń wszczepialnych jest podstawą podejmowania decyzji terapeutycznych? - Maciej Sterliński (Warszawa)

#2 Kardioneuroablacja - nowa metoda leczenia omdleń bradyarytmicznych. - Piotr Kułakowski (Warszawa)

#3 Nowe możliwości w stymulacji bezelektrodowej. - Andrzej Przybylski (Rzeszów)

#3 Stymulacja układu bodźcoprzewodzącego - state of the art 2020. - Marek Jastrzębski (Kraków)

#5 Czy wszyscy chorzy z niewydolnością serca i frakcją wyrzutową < 35% powinni być zabezpieczani ICD w prewencji pierwotnej? - Adam Sokal (Zabrze)

April 15, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

WYTYCZNE ESC DOTYCZĄCE ZABURZEŃ RYTMU SERCA – Z CZYM SIĘ NIE ZGADZAM?

prowadzący:

Przemysław Mitkowski (I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska), Beata Średniawa (Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Polska), Katarzyna Bieganowska (Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa, Polska)

Wykłady

#1 Kanałopatie/kardiomiopatie. - Katarzyna Biernacka (Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa, Polska.)

#2 Wady wrodzone serca. - Maria Miszczak-Knecht (Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa, Polska)

#3 Migotanie przedsionków. - Maria Trusz-Gluza (I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polska)

#4 Urządzenia wszczepialne: stymulacja, resynchronizacja, kardiowerter defibrylator. - Oskar Kowalski (Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Zabrze, Polska)

17:00 - 18:00
Dziwny blok prawej odnogi pęczka Hisa? Nowe technologie w leczeniu niewydolności serca. Monitorowanie hemodynamiczne i elektrokardiograficzne.
April 15, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Dziwny blok prawej odnogi pęczka Hisa?

prowadzący:

Katarzyna Biernacka (Warszawa), Bartosz Szafran (Wrocław)

Wykłady

#1 Anomalia Ebsteina – dziwaczny blok prawej odnogi pęczka Hisa - Magdalena Kumor (Warszawa)

#2 Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory – śródścienny blok przewodzenia w mięśniu prawej komory - Karolina Borowiec (Warszawa)

#3 Blok prawej odnogi pęczka Hisa u zdrowego człowieka – przyczyny, znaczenie prognostyczne - Krzysztof Szydło (Katowice)

#4 Zespół Brugadów – obraz bloku bez bloku - Małgorzata Kurpesa (Łódź)

April 15, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

Nowe technologie w leczeniu niewydolności serca. Monitorowanie hemodynamiczne i elektrokardiograficzne.

prowadzący:

Janusz Siebert (Gdański Uniwersytet Medyczny Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum Kardiologii ), Sebastian Stec ( Sanok PCISN)

Wykłady

#1 Nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów z lewokomorową niewydolnością serca - Przedsionkowy Regulator Przepływu (AFR) – program Pomeranian atRial flOw reguLatOr iN conGestive hEart failuRe (PROLONGER). - Łukasz Lewicki (Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń, Międzyuczelniane Uniwersytecki Centrum Kardiologii)

#2 Ablacja i kardioneuroablacja u chorych z niewydolnością serca - Sebastian Stec (Sanok PCISN)

#3 Nieinwazyjne monitorowanie dynamiki zmian hemodynamicznych u chorych po operacji Fontana - Konrad Siebert (UCK GUMed)

18:00 - 19:00
Nowe wytyczne ESC 2020 - migotanie przedsionków - krok po kroku. -
April 15, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Nowe wytyczne ESC 2020 - migotanie przedsionków - krok po kroku.

prowadzący:

Janusz Kawiński (Łódź), Krzysztof Wranicz (Łódź), Iwona Cygankiewicz (Łódź)

Wykłady

#1 Krok 1 - Definicja, epidemiologia, podział i diagnostyka. - Irmina Urbanek (Łódź)

#2 Krok 2 – Antykoagulacja oraz kontrola częstości komór. - Anna Kawińska-Hamala (Łódź)

#3 Krok 3 - Kontrola rytmu oraz czynniki ryzyka SN. - Krzysztof Kaczmarek (Łódź)

#4 Krok 4 - Szczególne przypadki i sytuacje kliniczne. - Monika Różycka-Kosmalska (Łódź)

April 15, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
19:00 - 20:00
Cardiology telemedicine solutions in practice - world trends and Polish experience Rzadkie zaburzenia rymu serca, które mogą być przyczyną nagłej śmierci sercowej- studium przypadków
April 15, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Cardiology telemedicine solutions in practice - world trends and Polish experience

Telemedicine in cardiology

prowadzący:

Ryszard Piotrowicz (Klinika Rehabilitacji i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii, Warszawa), Beata Średniawa (Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze)

Wykłady

#1 Does telerehabilitation just remotely monitor exercise training or much more? - Ewa Piotrowicz (Centrum Telekardiologii, Instytut Kardiologii, Warszawa; Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa)

#2 How to build a synergy between standard care and telemedicine in heart failure? - Paweł Krzesiński (Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)

#3 New options of ECG telemonitoring in atrial fibrillation searching - Beata Średniawa (Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze)

#4 Smartwatches, bands and apps - Paweł Balsam (I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)

April 15, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

Rzadkie zaburzenia rymu serca, które mogą być przyczyną nagłej śmierci sercowej- studium przypadków

prowadzący:

Dorota Krówczyńska (Warszawa), Bartosz Szafran (Wrocław), Piotr Hetman (Kraków)

Wykłady

#1 Zaburzenia rytmu w WPW - Dorota Krówczyńska (Warszawa)

#2 Zespół Brugadów - Dorota Krówczyńska (Wrocław)

#3 Zespół Haissaguerre - Dorota Krówczyńska (Warszawa)

#4 Tętnicze nadciśnienie płucne - Piotr Hetman (Kraków)

#5 Nagły ból w klatce piersiowej- nie tylko OZW - Maryla Walkiewicz (Warszawa)

#6 Zmienność przewodzenia komorowego w OZW - Dorota Krówczyńska (Warszawa)

#7 Rozpoznawanie rzadkich rytmów serca w zapisach elektrokardiograficznych- QUIZ - Bartosz Szafran (Wrocław)

20:00 - 21:00
Zapisy z mojej Pracowni Holterowskiej - edycja kolejna -
April 15, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Zapisy z mojej Pracowni Holterowskiej - edycja kolejna

prowadzący:

Beata Średniawa (Zabrze), Małgorzata Kurpesa (Łódź), Krzysztof Szydło (Katowice)

Wykłady

#1 Zapisy z mojej Pracowni - Zabrze - Beata Średniawa (Zabrze)

#2 Zapisy z mojej Pracowni - Łódź - Małgorzata Kurpesa (Łódź)

#3 Zapisy z mojej Pracowni - Katowice - Krzysztof Szydło (Katowice)

April 15, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
21:00 - 22:00
Kiedy urządzenie obraca się przeciwko pacjentowi - problemy psychologiczne pacjentów z ICD. Warsztaty interaktywne: czytanie performatywne (lub kabaret literacki) z dyskusją nad przypadkami. Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rytmu serca u dzieci - doświadczenia własne.
April 15, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Kiedy urządzenie obraca się przeciwko pacjentowi - problemy psychologiczne pacjentów z ICD. Warsztaty interaktywne: czytanie performatywne (lub kabaret literacki) z dyskusją nad przypadkami.

prowadzący:

Stefan Karczmarewicz (Otwock), Anna Mierzyńska (Warszawa), Jacek Gessek (Toruń)

April 15, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rytmu serca u dzieci - doświadczenia własne.

Sesja Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prowadzący:

Bożena Werner (Warszawa), Radosław Pietrzak (Warszawa)

Wykłady

#1 Spektrum zaburzeń rytmu serca w arytmicznym prolapsie mitralnym - doświadczenia ośrodka - Radosław Pietrzak (Warszawa)

#2 Trudności w diagnostyce i stratyfikacji ryzyka w zespole Brugadów u pacjentów pediatrycznych - Tomasz Książczyk (Warszawa)

#3 Zaburzenia rytmu serca w kardiomiopatiach genetycznie uwarunkowanych. - Bożena Werner (Warszawa)

#4 S-ICD - doświadczenia ośrodka pediatrycznego. - Piotr Wieniawski (Warszawa)

Kasprowisko Na Żywo Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
15:00 - 16:00
Pacjent w wieku podeszłym z zaburzeniami rytmu serca: O arytmii inaczej...
April 16, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Pacjent w wieku podeszłym z zaburzeniami rytmu serca:

sesja we współpracy z HOT (Heart Failure of Tomorrow)

prowadzący:

Ewa Straburzyńska-Migaj (I Klinika i Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu), Jacek Gajek (Katedra Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Wykłady

#1 Jak chorują seniorzy? – problem wielochorobowości - Marta Kałużna-Oleksy (I Klinika i Katedra Kardiologii UM w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu)

#2 Migotanie przedsionków u seniora – czy konieczne są zmiany w leczeniu przeciwkrzepliwym? - Ewa Straburzyńska-Migaj (I Klinika i Katedra Kardiologii UM w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu)

#3 Komorowe zaburzenia rytmu w wieku podeszłym – jakie postępowanie? - Jacek Migaj (I Klinika i Katedra Kardiologii UM w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu )

#4 Kiedy u chorego w wieku podeszłym wykonam ablację? - Adrian Gwizdała (I Klinika i Katedra Kardiologii UM w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu)

April 16, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

O arytmii inaczej...

prowadzący:

Piotr Jankowski (Kraków), Renata Główczyńska (Warszawa)

Wykłady

#1 Arytmia a dieta - Ewa Piotrowicz (Warszawa)

#2 Arytmia a sport - Łukasz Małek (Warszawa)

#3 Arytmia a morsowanie - Andrzej Lubiński (Łódź)

16:00 - 17:00
Próby czynnościowe w omdleniach oraz leczenie omdleń odruchowych -
April 16, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Próby czynnościowe w omdleniach oraz leczenie omdleń odruchowych

Sesja sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

prowadzący:

Katarzyna Bieganowska (Klinika Kardiologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowa Dziecka w Warszawie), Waldemar Bobkowski (Klinika Kardiologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ), Joanna Kwiatkowska (Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej I Wad Wrodzonych Serca Gdański Uniwersytet Medyczny )

Wykłady

#1 Test pionizacyjny – kiedy przydatny i zasady interpretacji - Lesław Szydłowski (Klinika Kardiologii Dziecięcej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

#2 Próba wysiłkowa i jej znaczenie w diagnostyce omdleń - Joanna Kwiatkowska (Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny )

#3 Wskazania do wszczepienia stymulatora serca u dzieci i młodzieży z omdleniami - Waldemar Bobkowski (Klinika Kardiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu )

#4 Leczenie farmakologiczne omdleń odruchowych - Maria Miszczak-Knecht (Klinika Kardiologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)

April 16, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
17:00 - 18:00
Elektrokardiologia w czasie pandemii SARS-CoV-2 Ustąpienie wskazań do stałej stymulacji serca i co dalej ?
April 16, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Elektrokardiologia w czasie pandemii SARS-CoV-2

prowadzący:

Jarosław D. Kasprzak (Łódź), Małgorzata Kurpesa (Łódź)

Wykłady

#1 Zasady bezpiecznego wykonywania badań elektrokardiologicznych u chorych na Covid-19 - Zbigniew Bednarkiewicz (Łódź)

#2 EKG u pacjentów oddziału kardiologicznego zakażonych SARS-CoV-2 - Ewa Trzos (Łodź)

#3 Zmiany w EKG u sportowców chorujących na Covid-19 - Bartosz Szafran (Wrocław)

#4 Odmienności obrazu klinicznego u osób z lekkim przebiegiem Covid-19 oraz czynniki wpływające na przebieg choroby i rekonwalescencję - dane z Łódzkiego Rejestru Post-Covid-19. - Michał Chudzik (Łódź)

April 16, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

Ustąpienie wskazań do stałej stymulacji serca i co dalej ?

prowadzący:

Maciej Sterliński (Warszawa), Andrzej Przybylski (Rzeszów)

Wykłady

#2 Neuroablacja w leczeniu omdleń neurokardionennych - Sebastian Stec (Rzeszów)

#3 Pacjent z układem stymulującym z którego nie korzysta - Maciej Kempa (Gdańsk)

#4 Pacjent po usunięciu układu z powodu infekcji. Weryfikacja wskazań i co z niej wynika - Anna Polewczyk (Kielce)

#5 Usuwanie zbędnych układów stymulujących w praktyce klinicznej - Andrzej Kutarski (Lublin)

18:00 - 19:00
Rzadkie zespoły arytmiczne: przypadek i state of the art -
April 16, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Rzadkie zespoły arytmiczne: przypadek i state of the art

prowadzący:

Zofia Bilińska (Warszawa), Piotr Kukla (Gorlice), Paweł Derejko (Warszawa)

Wykłady

#1 MEPPC - Joanna Zakrzewska - Koperska (Warszawa)

#2 MAD - Maria Kordybach-Prokopiuk (Warszawa)

#3 Złośliwy zespół wczesnej repolaryzacji - Katarzyna Biernacka (Warszawa)

#4 Zespół Marfana i wielokształtny częstoskurcz komorowy - Michalina Krych (Warszawa)

April 16, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
19:00 - 20:00
Diagnostyka migotania przedsionków Czego pandemia nauczyła nas w zakresie wykonywania zawodu i jakie wnioski na przyszłość powinien wyciągnąć system ochrony zdrowia?
April 16, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Diagnostyka migotania przedsionków

prowadzący:

Krzysztof Wranicz (Klinika Elektrokardiologii - Centralny Szpital Kliniczny - UMed), Przemysław Mitkowski (I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Wykłady

#1 Powszechnie dostępne metody przesiewowe – zasady działania, czułość, swoistość - Marcin Grabowski (I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

#2 Wyroby medyczne (Holter, ILR) – czułość swoistość - Piotr Kułakowski (Klinika Kardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)

#3 Historia naturalna AHRE/subklinicznego AF, ryzyko zakrzepowo zatorowe - Maciej Kempa (Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański UniwersytetMedyczny)

#4 Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjenta z ESUS - Ewa Jędrzejczyk-Patej (Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

April 16, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

Czego pandemia nauczyła nas w zakresie wykonywania zawodu i jakie wnioski na przyszłość powinien wyciągnąć system ochrony zdrowia?

prowadzący:

Sławomir Murawiec (Warszawa), Rafał Baranowski (Warszawa)

Wykłady

#1 Punkt widzenia lekarza POZ - Ewa Górska (Warszawa)

#2 Punkt widzenia kardiologa nieinwazyjnego - Kamila Dubik (Warszawa)

#3 Punkt widzenia kardiologa inwazyjnego - Piotr Lodziński (Warszawa)

#4 Punkt widzenia psychiatry - Sławomir Murawiec (Warszawa)

20:00 - 21:00
Zespół WPW – od EKG do ablacji -
April 16, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Zespół WPW – od EKG do ablacji

prowadzący:

Bartosz Szafran (Centrum Kardiologiczne Pro Corde we Wrocławiu), Krzysztof Szydło (I Katedra i Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Małgorzata Kurpesa (Katedra i Klinika Kardiologii. Uniwersytetu Medycznegow Łodzi.)

Wykłady

#1 Jakie zagrożenia niesie nieleczony zespół WPW, a jakie jest ryzyko ablacji? - Paweł Moskal (I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

#2 www.WPW24.pl - czyli nowa metoda lokalizacji szlakow dodatkowych dla każdego - w oparciu o "WPW Localizator App" - Marek Jastrzębski (I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

#3 Perełki elektrokardiograficzne w zespole WPW - Grzegorz Kiełbasa (I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

April 16, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane
21:00 - 22:00
Nie „mainstreamowe” postępowanie z chorymi arytmiczymi. Zaburzenia rytmu serca i nie tylko… inne metody obrazowania niezbędne do rozpoznania.
April 16, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Nie „mainstreamowe” postępowanie z chorymi arytmiczymi.

prowadzący:

Krzysztof Wranicz (Łódź), Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)

Wykłady

#1 Neurokardioablacja - u kogo będę myślał o tej metodzie leczenia? Kwalifikacja do zabiegu krok po kroku - Piotr Kułakowski (Warszawa)

#2 Zespół tachykardia-bradykardia - od razu PM, a może najpierw ablacja? - Michał Kałowski (Łódź)

#3 Stymulacja pęczka Hisa/LBB dla nieelektrofizjologów - jak kontrolować, kiedy skierować na przeprogramowanie/repozycję ? - Marek Jastrzębski (Kraków)

#4 Borelioza - jak istotnym problemem klinicznym dla elektrofizjologia jest naprawdę? (Dr K. Kaczmarek) - Krzysztof Kaczmarek (Łódź)

April 16, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

Zaburzenia rytmu serca i nie tylko… inne metody obrazowania niezbędne do rozpoznania.

prowadzący:

Katarzyna Mizia-Stec (Katowice), Artur Filipecki (Katowice)

Wykłady

#1 Zespół bezdechu sennego: spojrzenie kardiologa - Iwona Woźniak-Skowerska (Katowice)

#2 Kardiomiopatia przerostowa czy choroba Fabry'ego? - Wojciech Wróbel (Katowice)

#3 Nietypowy obraz kliniczny nadciśnienia płucnego - Marek Grabka (Katowice)

#4 ARVC – kalkulator ryzyka NZS - Jarosław Kolasa (Katowice)

22:00 - 23:00
Rehabilitacja kardiologiczna w czasie dwóch pandemii: chorób układu sercowo- naczyniowego i COVID-19 -
April 16, 2021 Kasprowisko Na Żywo

Rehabilitacja kardiologiczna w czasie dwóch pandemii: chorób układu sercowo- naczyniowego i COVID-19

Sesja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

prowadzący:

Anna Jegier (Łódź), Agnieszka Mawlichanów (Kraków)

Wykłady

#1 Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jako podstawa prewencji wtórnej w 2020 roku - Anna Jegier (Łódź)

#2 Ćwiczenia fizyczne i uprawianie sportu w chorobie wieńcowej- wytyczne ESC 2020 - Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)

#3 Rehabilitacja kardiologiczna w Polsce w czasie pandemii COVID-19 - Dominika Szalewska (Gdańsk)

#4 Polska Szkoła Rehabilitacji w Arabii Saudyjskiej - Jadwiga Wolszakiewicz (Warszawa/Rijad), Adam Staroń (Katowice/Rijad)

April 16, 2021 Kasprowisko Sesje Zarejestrowane

Organizatorzy nie ustalili jeszcze żadnych bloków godzinowych dla tego dnia.

Szanowni Państwo,

Jak co roku mam przyjemność zaprosić Państwa do aktywnego udziału w „Maratonie EKG”. Jak zawsze nasza Konferencja rozpocznie się w środę wieczorem od tej sesji (od 19:30 do północy bez przerwy), choć w tym roku Kasprowisko połączone będzie z kongresem ICE ISHNE i ISE).

Prezentujemy tam przypadki kliniczne z interesującymi elektrokardiogramami (zapisy spoczynkowe, wysiłkowe, holterowskie, telemedyczne) lub elektrogramami. Jak zawsze Maraton ma swój wiodący temat - w tym roku jest to „EKG en el tiempo de cholera” - w tłumaczeniu „EKG w czasie pandemii”. Oczywiście nie oznacza to, że należy prezentować tylko przypadki pacjentów zakażonych COVID-19, bierzemy pod uwagę wszystkie ciekawe zapisy zarejestrowane w czasie epidemii.

Tradycyjnie prosimy o zgłaszanie przypadków wraz z kluczowym zapisem EKG na adres mailowy ekg@ikard.pl w terminie do 31 stycznia 2021. Prezentacje prosimy przygotować w języku polskim, przedstawić można ją po polsku lub angielsku (sesja będzie tłumaczona).

Do zobaczenia na Kasprowisku!

Rafał Baranowski

27

Edycja

1200

Uczestników

120

Wykładowców

60

Sesji