00
dni do Konferencji

Zaproszenie Komitetu Organizacyjnego

Szanowni Państwo!

Za każdym razem kiedy przystępuję do pisania zaproszenia na kolejną edycję Kasprowiska, a przyjemność ta spotyka mnie już po raz siódmy, wydaje mi się, że nadchodząca konferencja będzie wyjątkowa, inna i lepsza niż poprzednia. W większości przypadków miałem rację, nasze SENiTowe spotkanie urosło, ma uznaną markę w świecie polskich kardiologów, również tych, którzy problematyką EKG nie zajmują się na co dzień, rozwija się i zmienia na lepsze z roku na rok.

Jednak w tym roku mam przyjemność zaprosić Was na naprawdę wyjątkową konferencję. Otóż nasze Kasprowisko połączone będzie w 2021 roku z kongresami dwóch największych światowych towarzystw elektrokardiograficznych - 21. Kongresem ISHNE (International Soceity of Holter and Noninvasive Electrocardiology) oraz 48. Kongresem ISE (International Society of Electrocardiology). Takie wydarzenia polska kardiologia jeszcze nie przeżyła!

Prócz znanych Wam doskonale z poprzednich edycji Kasprowiska najwybitniejszych polskich specjalistów elektrokardiologii będziemy mieli okazję wysłuchać wykładów “pomnikowych” postaci światowej kardiologii nieiwazyjnej. Osób, które stanowią o obliczu elektrokardiologii, którzy tworzyli i wciąż modyfikują standardy, którymi posługujemy się w codziennej praktyce, wybitnych naukowców i świetnych mówców. Takiego zjazdu postaci wybitnych polska elektrokardiologia jeszcze nie widziała.

Konferencja odbędzie się w przyszłym roku nieco później niż dotąd, w połowie kwietnia, ale znów w tak gościnnym i przyjaznym naszej konferencji Hotelu Marcure Kasprowy Zakopane. Oczywiście w programie nie zabraknie stałych elementów - Maratonu EKG, Egzaminu EKG, licznych warsztatów i sesji praktycznych. Wykłady będą wygłaszane w języku polskim i angielskim z symultanicznym tłumaczeniem, więc nawet osoby ze słabszą znajomością angielskiego śmiało mogą się do Zakopanego wybrać.

Przypominam, że rok 2021 to w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym rok wyborczy, w Zakopanem wybierzemy nowe władze Sekcji i naszego przedstawiciela w Zarządzie Głównym. Walne Zebranie członków SENiT to bardzo ważna sprawa i dla każdej osoby zainteresowanej rozwojem elektrokardiologii i telemedycyny w Polsce udział w nim to obowiązek.

Zachęcamy Państwa do szybkiej rejestracji na Konferencję - ruszy ona w połowie sierpnia. Liczba uczestników będzie ograniczona, na te ograniczenia wpływ będzie miała aktualna sytuacja epidemiologiczna i zalecenia organów rządowych, dlatego o ostatecznym przyjęciu zgłoszenia będzie decydowała ich kolejność. Mam głębokie przekonanie, że nasze Kasprowisko odbędzie się w tradycyjnym trybie, jednak bierzemy pod uwagę, że w krytycznej sytuacji przeprowadzimy je w internecie. Bezpieczeństwo wykładowców i uczestników jest naszym priorytetem, ale jednak bezpośredni, osobisty kontakt z wykładowcami, zwłaszcza tak znamienitymi, jest najlepszą formą nauki.

Ze swojej strony, w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by Kasprowisko 2021 przeszło do historii polskiej kardiologii jako jedna z najlepszych pod względem organizacyjnym i naukowym konferencji monotematycznych.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kasprowisko 2021
Przewodniczący SENiT PTK
Bartosz Szafran

April 14, 2021

Egzamin EKG i Maraton EKG

April 15, 2021

Sesje naukowe, warsztaty, sesje prac oryginalnych - 6 sal

April 16, 2021

Sesje naukowe, warsztaty, sesje prac oryginalnych - 6 sal

April 17, 2021

Sesje naukowe, warsztaty, sesje prac oryginalnych - 6 sal

Szanowni Państwo,

Jak co roku mam przyjemność zaprosić Państwa do aktywnego udziału w „Maratonie EKG”. Jak zawsze nasza Konferencja rozpocznie się w środę wieczorem od tej sesji (od 19:30 do północy bez przerwy), choć w tym roku Kasprowisko połączone będzie z kongresem ICE ISHNE i ISE).

Prezentujemy tam przypadki kliniczne z interesującymi elektrokardiogramami (zapisy spoczynkowe, wysiłkowe, holterowskie, telemedyczne) lub elektrogramami. Jak zawsze Maraton ma swój wiodący temat - w tym roku jest to „EKG en el tiempo de cholera” - w tłumaczeniu „EKG w czasie pandemii”. Oczywiście nie oznacza to, że należy prezentować tylko przypadki pacjentów zakażonych COVID-19, bierzemy pod uwagę wszystkie ciekawe zapisy zarejestrowane w czasie epidemii.

Tradycyjnie prosimy o zgłaszanie przypadków wraz z kluczowym zapisem EKG na adres mailowy ekg@ikard.pl w terminie do 31 stycznia 2021. Prezentacje prosimy przygotować w języku polskim, przedstawić można ją po polsku lub angielsku (sesja będzie tłumaczona).

Do zobaczenia na Kasprowisku!

Rafał Baranowski

27

Edycja

1200

Uczestników

120

Wykładowców

60

Sesji

Organizatorzy