XXI Konferencja Szkoleniowa SENiT PTK oraz ISHNE

Contact form

Dane kontaktowe
SENiT PTK
Klinika Elektrokardiologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź

e-mail: koscielisko@senit.pl